ИМЕ ТЕХНОПРОДУКТ
ДЕЈНОСТ Производство на гума, гумени делови, метални делови и производи метал - гума
ГРАД Гевгелија
АДРЕСА Ул Индустриска бб, 1480 Гевгелија
ТЕЛЕФОН ++389 (0)34/231 637, 231 771, 231 772
ФАКС ++389 (0)34/231 637, 231 771, 231 772
МОБИЛЕН ++389 (0)70/219 037
MAIL tehnoprodukt_gevgelija@yahoo.com
WWW www.tehnoprodukt.com.mk

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СМЕ ЗА СОРАБОТКА СО

-
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ Блаже Ризов - директор

1ТЕХНОПРОДУКТ е друштво во приватна сопственост, основано од Блажо Ризов на крајот од октомври 1990 година, како производно претпријатие за обработка на гума и метал. Се вбројува во редот на средни претпријатија со дваесетина вработени. Растот и развојот на фирмата е континуиран и се карактеризира во следните периоди:
- Во првата година се произведуваа поединечни делови од гума наменети за одржување на земјоделска и градежна механизација.
- Од 1991 до 1992 година формирано е машинско одделение во кое се произведуваат калапите за гумените производи.
- Од 1992 до 1994 година воведено е производство на помали серии на производи од гума за автмобилската индустрија.
1- Во периодот од 1994 до 1996 година почна производството на метални производи со намена на спојни елементи и каучукови мешавини во мал обем.
- Од 1996 до 1998 година почна производството на поголеми серии на производи од гума за транспортни системи со гумени ленти за потребите на рударството, а во 1998. започната изградба на производната хала.
- Од 1998 до 2000 година воведено е производство на поголеми поединечни резервни делови од челик, завршена е изградбата на производната хала во индустрската зона на Гевгелија, монтирана е опрема и започна сопственото производство каучукови мешавини.
- Во 2001-та продолжи усовршувањето на производството на стандардни каучукови мешавини во сопствена производна вертикално интегрирана линија, со што 1
госупституиравме увозот на каучукови
мешавини, како наш основен репроматеријал.
- Во периодот од 2001 до 2006 година воведено е производство на валци кои се користат во графичката индустрија, индустријата за хартија, текстилната, металопреработувачката, дрвната,кожарската, градежната индустрија, како и во рударството.
- Од 2006 година до денес во ТЕХНОПРОДУКТ работиме кон проширување на капацитетот за производството на каучукови мешавини. На крајот од 2007. се купени нови машини со поголем капацитет за произвоизводство на гума, а во тек е изградба на нова хала наменета само за производство на гумени мешавини.

1Расположливи капацитети, машински
парк, производи, пазари

Производниот објект на ТЕХНОПРОДУКТ се наоѓа во индустрискиот дел на Гевгелија. Зазема простор од 7300м2 од кои 1700м2 се административни простории и производната хала, 500м2 се магацин.

 

 

Производниот асортиман се состои од:

  • каучукови мешавини, прв и втор стадиум
  • гумени прстени за транспортни ленти со разни димензии
  • семеринзи1
  • манжетни
  • заптивки
  • о-прстени
  • уводници,
  • одбојници,
  • спојки,
  • метални производи ( завртки, навртки, осовини, запченици...)
  • конфекционирање на црева и пневматика за висок и низок притисок...
  • ремонт и репарирање на ладилници
  • склопување филтри
  • изработка и репарирање валци за печатарската индустрија,индустрија за хартија, текстилна, металопреработувачка, дрвна, кожарска, градежна индустрија, индустрија за производство и преработка на пластични маси,

  1

   

  Во досегашното работење ТЕХНОПРОДУКТ има воспоставено деловна соработка со голем број партнери од Македонија, Грција,Србија,Косово и Бугарија.

  1
  Деловна банка - НЛБ Тутунска Банка АД Скопје


Copyright © 2009 Tehnoprodukt All rights reserved.