1 1 1
1

EMEN

TEHNOPRODUKT

AKTIVITET

Prodhime nga goma dhe metal goma
QYTET Gevgelija

ADRESE

Industriska bb, 1480 Gevgelija, Macedonia

TELEFON

++389 (0)34/231 637, 231 771, 231 772
FAKSIMIL ++389 (0)34/231 637, 231 771, 231 772
MOBIL ++389 (0)70/219037
E-MAIL tehnoprodukt_gevgelija@yahoo.com
WWW www.tehnoprodukt.com.mk

FYTYRE PER KONTAKT

-

ITERESUEM PER BASHKEPUNIM

Blaze Rizov - ++389 (0)75/219 037
1


1

TEHNOPRODUCT - Industria e gomes

 

PRODHIME nga GOMA dhe METAL-GOMA

Duke qene e perbere nga linja e prodhimeve te gomes, Tehnoprodukt eshte e integruar vertikalisht duke bere perpunimin e plote te kallepeve per prodhim ne repart te vecante makinerik deri te prodhimi i pjeseve te gomes. Prodhimet dallohen me cilesi qe i permbush nevojat e bleresit per nga qendrueshmeria, funksionaliteti dhe jetegjatesia.
Me kalimin e kohes prodhimi eshte zgjeruar edhe duke u furnizuar me makina per prodhimin e perzierjeve te gomave me cka behet substituimi i eksportit te repromtaerialeve te gatshme perzierjeve te gomes.
1Programi prodhues i kompanise perbehet nga:

 1. perzierjet e kaucukut, te stadiumit te pare dhe te dyte;
 2. unaza te gomes per shirita transportues me dimensione te ndryshme;
 3. semerinze;
 4. menge;
 5. o-unaza;
 6. hyres;
 7. refuzues;
 8. lidhese;
 9. prodhime metalike: burme, vidhe, bosht, dhembezore etj.
 10. konfeksionimi i zorreve per hidraulike dhe pneumatike per shtypje te larte dhe te ulet etj.
 11. remont i ftohesve etj.

1Prodhimet e dhena perdoren per transport, gjegjesisht per shiritat transportues, vetura, ne industrine ushqimore, hidraulike dhepneumatike.
Procesi i prodhimit te pjeseve te gomes perfshin edhe konstruksion te aleteve, perpunimin te aleteve, gjurmim te materialit prej te cilit eshte bere pjesa, perpunim te lendes se pare sipas ndonje recete personale, perpunim te vullkanizimit etj.

 

            RICIKLIMI DHE PERPUNIMI I CILINDRAVE

 1. Cilindrat grafike per shtypje ofset:transmetues, zhvillues dhe ngarkues, ujoro-alkoolike, ujore me corap, zhvillues te forte me material special elastoplast te ebonizuar.
 2. 1Cilindra grafike per shtyp fleks: cilindra te ngjyrosur (te yndyrshem) per shtyp ne leter ose foli polimere te caktuar per pune me yndyra te tretshme ne uje dhe te tretshme ne shpirtus.
 3. Cilindra te mbeshtjelle me silikon
 4. Cilindra per shtrirje te llaqeve UV
 5. Cilindra te profileve
 6. Cilindra per industrine e tekstilit
 7. Cilindra per industrine ushqimore
 8. Cilindra qe perdoren ne industrine e makinerise etj.

 

Karakteristikat teknike

 1. fortesia: 25-199 ShA
 2. shmangia e konicitetit: < 0.1 mm
 3. shmangia radiale: < 0.05 mm
 4. 1lemueshmeria e siperfaqes: sipas kerkeses se porositesit
 5. vazhdueshmeria kimike e gomes: varesisht nga perdorimi i saj
 6. ngjyra: sipas nevojes se porositesit
 7. afati i garancise: 6 muaj

1

Prodhimi i cilindrave:

Industria grafike;

Industria e letres;

Industria e tekstilit;

Industria e perpunimit te metalit;

Industria e drurit;

Industria e lekures;

Xehtaria;

Industria e ndertimtarise;

Industria e prodhimit dhe perpunimit te masave plastike

 

Copyright 2009 Tehnoprodukt All rights reserved.